PROJEKTI

Kulturno naslijeđe – most ka zajedničkoj budućnosti

15.06.2011.

"Kulturno naslijeđe - most ka zajedničkoj budućnosti" je međunarodna inicijativa koju koordinira UNESCO i podržava italijanska vlada, sa ciljem jačanja regionalne saradnje u oblasti zaštite i promocije kulturnog naslijeđa u Jugoistočnoj Evropi.

Njegove idejne pretpostavke leže u shvatanju naslijeđa kao zajedničke vrijednosti: kao mosta između kultura i zajednica, kao i između prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, kao mosta koji pruža mogućnost za konstruktivnu saradnju, u cilju jačanja interkulturnog dijaloga, podrške ljudskom i ekonomskom razvoju i daljoj stabilizaciji regiona.

"Kulturno naslijeđe – most ka zajedničkoj budućnosti" značajna je  inicijativa koja je, zahvaljujući UNESCO kancelariji u Veneciji i Vladi Italije, postigla konkretne rezultate na očuvanju i promociji kulturne baštine regiona.

Kulturna baština Bosne i Hercegovine, putem ove inicijative,  dobila je finansijsku pomoć za realizaciju aktivnosti na revitalizaciji tri muzeja iz Drugog svjetskog rata koja predstavljaju mjesta zajedničkog kolektivnog sjećanja svih naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine. Radi se o sledećim muzejima: Muzej "Bitka na Neretvi" iz Jablanice, Muzej Kozare na Kozari i Spomen kompleksu "25. Maj" u Drvaru.