Ministarstvo civilnih poslova BiH
Državna komisija BiH za UNESCO 
ADRESA 71 000 Sarajevo, Trg BiH 1
KONTAKT TEL +387 33 492 598
FAX +387 33 492 632
E-MAIL jelena.dzomba(at)mcp.gov.ba