Članovi Državne komisije za saradnju sa UNESCO-m

Adil Osmanović

Predsjednik Državne komisije BiH za UNESCO i ministar civilnih poslova BiH
ADRESA 71 000 Sarajevo, Trg BiH 1
KONTAKT TEL +387 33 221 073
FAX +387 33 221 074
E-MAIL kabinet.ministra@mcp.gov.ba

Biljana Čamur Veselinović

Generalni sekretar Državne komisije BiH za UNESCO, Sekretar Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine

Adresa 71 000 Sarajevo, Trg BiH 3

Kontakt tel +387 33 492 533

Fax+387 33 492 625

E-mailbiljana.camur@mcp.gov.ba