UNESCO u BiH

UNESCO je u proteklom periodu pružao značajnu podršku BiH realizacijom brojnih projekata i aktivnosti. Osnovni modalitet saradnje i komunikacije sa ovom organizacijom građani i organizacije iz Bosne i Hercegovine mogu ostvariti putem Državne komisije za UNESCO BiH.

Osim središta UNESCO-a u Parizu, značajna za rad naše regije je Regionalna UNESCO kancelarija u Veneciji (UNESCO BRESCE) sa svojom antena kancelarijom u Sarajevu. UNESCO BRESCE je regionalna kancelarija UNESCO-a koja je zadužena za pružanje ekspertize u oblasti kulture i prirodnih nauka sa specijalnim fokusom na Jugoistočnoj Evropi.

Uspješna implementacija UNESCO programa i aktivnosti u BiH je u velikoj mjeri olakšana postojanjem antena kancelarije u Sarajevu, sa kojom Državna komisija za UNESCO BiH ostvaruje jako dobru saradnju. Rezultat ove saradnje je konstantna podrška nadležnim ministarstvima i institucijama u okviru opšte mandata UNESCO-a.

Osnovni cilj UNESCO kancelarije u Veneciji, kao regionalne kancelarije za nauku i kulturu, je integracija nauke i kulture u nacionalne razvojne i socijalne strategije putem:

  • jačanja saradnje i izgradnje mostova između zemalja Evropske unije, Jugoistočne Evrope i Mediterana,
  • doprinosa jačanju saradnje između država članica Jugoistočne Evrope,
  • fokusa na izgradnji mira, smanjenju siromaštva, održivom razvoju i interkulturalnom dijalogu.

Brojni su projekti koje je UNESCO podržao u poslijeratnom periodu u Bosni i Hercegovini, od obnove škola i pomoći u obnovi Starog mosta u Mostaru, do pružanja ekspertize i stručne pomoći u različitim oblastima.

Značajan broj aktivnosti u periodu 2009-2011 je realizovan u okviru programa "Kultura za razvoj" koji je finansiran iz MDG fonda Ujedinjenih nacija za ostvarivanje Milenijumskih razvojnih ciljeva. U okviru ovog programa, UNESCO je donirao po 200.000,00USD za obnovu simbolična tri vjerska objekta u BiH koji predstavljaju simbol multikulturalizma: Samostana Plehan u Derventi, džamije Ferhadije u Banjaluci i Saborne crkve u Mostaru.