MANDAT UNESCO-a

Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO) je osnovana 16. novembra 1945. godine. Kroz svoje aktivnosti i projekte, UNESCO obavlja niz funkcija u skladu sa svojom ulogom vodeće agencije za obrazovanje, nauku, kulturu i komunikacije.

Preambula ustava UNESCO-a sadrži sledeću poruku: "Ratovi se rađaju u svijesti čovjeka, u svijesti čovjeka treba graditi i odbranu mira"

Misija Organizacije je definisana na sledeći način: "doprinos miru i bezbijednosti kroz promovisanje saradnje između naroda putem obrazovanja, nauke i kulture u cilju budućeg univerzalnog poštovanja pravde, vladavine prava, ljudskih prava i temeljnih sloboda koje priznaju narodi svijeta bez obzira na rasu, pol, jezik ili religiju, u skladu sa Poveljom Ujedinjenih nacija".

Organizacija je u svom radu fokusirana na dva globalna prioriteta:

  • Afrika
  • Rodna jednakost

Kao i na brojne pojedinačne ciljeve:

  • Postizanje kvalitetnog "obrazovanja za sve" i cjeloživotnog učenja
  • Mobilizacija naučnog znanja i politika za postizanje održivog razvoja
  • Bavljenje rastućim društvenim i etičkim izazovima
  • Očuvanje kulturne raznolikosti, interkulturalnog dijaloga i kulture mira
  • Izgradnja inkluzivnih društava znanja pomoću informaicija i komunikacija XXXX znanja pomoću informaicija i komunikacija

http://www.unesco.org/new/en/unesco/

Radna tijela i organizacija rada

UNESCO-a UNESCO čine 193 država članica i 7 pridruženih. Države članice su podijeljene prema pet regionalnih grupa: Afrika, Arapske države, Azija i Pacifik, Evropa i Sjeverna Amerika i Latinska Amerika i Karibi.

Glavno sjedište Organizacije je u Parizu. Aktivnosti Organizacije provode se i kroz šezdesetak regionalnih kancelarija i instituta širom svijeta.

Radna tijela UNESCO-a su:

Generalna skupština - je osnovno tijelo na kojem donose odluke sve države članice. Sastaje se svake dvije godine kako bi se utvrdila glavna strategija i područja rada Organizacije.

Izvršni odbor - je sastavljen od 58 država članica, sastaje se bar dva puta godišnje kako bi osigurao provođenje odluka generalne skupštine, odgovoran je za pripremu generalne skupštine i razmatranje programa i budžeta Organizacije.

Sekretarijat - čine osoblje UNESCO-a zaduženo za realizaciju različitih programa.

Generalni direktor UNESCO-a

Generalni direktor UNESCO-a je zadužen za rukovođenje Organizacijom te u skladu s tim oblikuje prijedloge za implementaciju putem Generalne skupštine i Izvršnog odbora i priprema nacrt programa i budžeta za dvogodišnji period. Generalna direktorica UNESCO-a je gđa Irina Bokova.