PROJEKTI

Zajednička nominacija stećaka na Listu svjetske kulturne baštine

15.06.2011.

Bosna i Hercegovina, Srbija, Hrvatska i Crna Gora su potpisivanjem pisma namjere za uspostavljanje međuinstitucionalne suradnje za pripremu i prezentaciju zajedničkog projekta.


Stećci u Radimlji kod Stoca
Bosna i Hercegovina uputila je u sjedište UNESCO-a u Parizu materijal za nominaciju nekropola stećaka za upis na Tentativnu listu svjetske baštine. Time je završena zvanična prijava stećaka kao kulturnog dobra za Tentativnu listu.

Ministar civilnih poslova BiH Sredoje Nović je tim povodom istakao da je Bosna i Hercegovina inicijator zajedničkog projekta nominacije stećaka za upis na Listu svjetske baštine u kojem, uz BiH, učestvuju: Hrvatska, Srbija i Crna Gora. "Projekat je važan za afirmaciju cijelog regiona i jedini je koji ove zemlje vode bez posredovanja neke strane institucije", podsjetio je ministar Nović.

Na konačnom popisu nalaze se 22 nekropole u Bosni i Hercegovini, dok će, kao dio zajedničke nominacije, Hrvatska ponuditi dvije, a Srbija i Crna Gora po tri nekropole. Prema procjenama, proces uvrštenja na Tentativnu listu ne bi trebao biti duži od dva mjeseca. Nominacioni dosije, čija izrada slijedi nakon što je predat fajl za Tentativnu listu, radit će sve četiri zemlje zajedno.

Plan je da kompletan materijal za prijavu stećaka za uvrštenje na Listu svjetske baštine UNESCO-a bude predat do 31.januara 2013. godine, kako bi se stekli uvjeti da nekropole na Listu svjetske baštine budu uvrštene u ljeto 2013. godine.

U BiH najveći broj stećaka nalazi na području 20 opština - Tuzle, Goražda, Jablanice, Kladnja, Konjica, Kupresa, Ljubuškog, Novog Travnika, Olova, Stoca, Trnova, Berkovića, Bileće, Foče, Kalinovika, Nevesinja, Pala, Rogatice, Sokoca i Šekovića.