PROJEKTI

MDG-F "Kultura za razvoj"

15.06.2011.

Program pod nazivom "Kultura za razvoj" je trogodišnji program koji, u okviru partnerskog odnosa, provode tri organizacije Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini - UNDP, UNICEF i UNESCO, u bliskoj saradnji sa Ministarstvom civilnih poslova BiH, entitetskim Ministarstvima kulture i obrazovanja, kao i s drugim institucijama nadležnim na polju obrazovanja i kulture u BiH.

Program finansira Fond za postizanje milenijumskih razvojnih ciljeva (MDG-F) Vlade Kraljevine Španije.

Glavni cilj programa jeste pružiti pomoć u izgradnji društvene kohezije, povećanju stepena poštivanja interkulturalizma i podizanju nivoa svijesti o kulturalnim sličnostima u Bosni i Hercegovini kroz aktivnosti usmjerene na jačanje međukulturalnog razumijevanja.

Ključni programski ciljevi su:

  • Unapređenje politike rada i pravnog okvira na polju kulture
  • Jačanje međukulturalnog razumijevanja
  • Jačanje kulturnih industrija, i
  • Povećanje nivoa tolerancije različitosti.

U svojoj prvoj godini realizacije Program je uputio javni poziv svim zainteresovanim opštinama u BiH da prijave projekte koji u svojoj osnovi imaju za cilj poboljšanje kulturnog dijaloga i sveopšte svijesti o potrebi očuvanja raznolike kulturne tradicije na prostorima BiH. Prema definisanim kriterijima koji su pored ostalog uključivali i obavezu zainteresovane opštine da sufinansira projekte koje je dostavila, odabrano je deset opština (Bihać, Bijeljina (u konzorcijumu sa opštinama Derventa, Lopare i Ugljevik), Gradiška (u konzorcijumu sa opštinom Srbac), Jajce, Novo Sarajevo, Prijedor, Rudo, Sokolac, Srebrenik, Tešanj). Ovih deset opština je time steklo status MDG F Kultura za razvoj partnerskih opština i određene aktivnosti se samo u njima realizuju.

UNICEF u okviru ovog programa, a na osnovu mandata u sferi razvoja i poboljšanja kvaliteta života djece, radi na aktivnostima vezanim za sektor obrazovanja. Program MDG F Kultura za razvoj je odobrio Savjet ministara BiH, a sva nadležna ministarstva obrazovanja su dala svoju saglasnost da škole mogu učestvovati u programskim aktivnostima.

U cilju implementacije MDG-F Programa Kultura za razvoj, UNESCO u okviru komponente posvećene obnovi spomenika pruža podršku za obnovu 10 spomenika u skladu sa listom prioriteta koju je definisalo Ministarstvo civilnih poslova BiH zajedno sa entitetskim ministarstvima kulture. Radi se o obnovi sledećih spomenika:

  • Hram Mitre u Jajcu
  • Spomen kuća u Nacionalnom parku Sutjeska, Foča
  • Arheološki lokalitet Detlak u općini Derventa
  • Muzej Hercegovine u Trebinju i
  • Eminagića kuća u Tešnju

U okviru ovog programa, UNESCO je donirao po 200.000,00USD za obnovu tri vjerska objekta u BiH: Samostana Plehan u Derventi, džamije Ferhadije u Banjaluci i Saborne crkve u Mostaru.