Ovim putem vas obavještavamo o pozivu za učešće na 2. izdanju Balkan Palette fest, koji će se održati 29. i 30. juna 2019. godine u Sofiji a koji organizuje Global Creativity Association u saradnji sa Ministarstvom kulture, gradskom općinom Sofije i Regionalnim centrom za očuvanje kulturne zaostavštine, pod okvirom UNESCO-a.

 

Global Creativity Association je organizacija koja je osnovana 2014. godine kao izraz građanskog angažmana i posvećenosti multikulturalnim aktivnostima. Organizacija radi na kreiranju prostora i mreža za očuvanje i prezentaciju nepromjenjivih vrijednosti utjelovljenih u tradiciji nematerijalne kulturne baštine Bugarske i zemalja Jugoistočne Evrope. Cilj ovog festivala jeste promocija uzajamnog poštovanja i interkulturalnog dijaloga za mirne intersocijalne odnose u ime spiritualno bogatije Evrope u čemu Balkan ima ozbiljan kulturološki i spiritualni doprinos.

 

Pravo na učešće na ovom festivalu imaju izvođači/ grupe koji predstavljaju tradicionalne aktivnosti i vještine koje su prepoznatljive kao važne te su predmet očuvanja kao komponente nematerijalnog kulturnog nasljeđa. Svaka zemlja učestvuje sa grupom koja sadrži izvođače pjesama, plesova, muzike, rituala i običaja kao i tradicionalnih narodnih zanata. Izvođači trebaju prezentovati muzičke i scenske nastupe te radove narodnih zanata, elemente nematerijalne kulturne baštine svojih zemalja, predstavljajući tako “Živa ljudska blaga”, registrovana na UNESCO nacionalnu i reprezentativnu listu. Ukupan broj učesnika može biti 9 ljudi, uključujući menadžere izvođače i pomoćnike, dok učesnici u grupi mogu biti i djeca i odrasli. Svaka grupa učestvuje sa muzičkim i scenskim nastupom do 15 minuta, izlaže radove narodnih zanata, oblači narodnu nošnju na ceremoniji otvaranja festivala, te osigurava nacionalnu zastavu svoje zemlje. Svaka grupa će imati na raspolaganju svog vodiča- tumača a festival obezbjeđuje i smještaj za 2 noći, hranu te lokalni prijevoz prema programu svake grupe učesnika. Zainteresovane grupe trebaju do 27.5.2019. godine poslati zahtjev za učešće u kojem će navesti ukupan broj učesnika, starosnu dob, broj i vrstu nastupa i njihovo trajanje, broj i veličinu radova narodnih zanata i navesti da žele da učestvuju u obilasku Sofije 29. juna 2019. godine.

 

Za više informacija možete se obratiti na e-mail adrese: globalpalette2019@gmail.com i e.petruseva@mysextet.com.