UNESCO/Jikji Memory of the World nagrada je uspostavljena kako bi se obilježilo upisivanje Buljo jikji simche yojeol, najstarije postojeće knjige štampane pokretnim metalnim slovima, u UNESCO Memory of the World registar. Ovom nagradom se odaje priznanje pojedincima, institucijama ili nevladinim organizacijama koji su napravili značajan doprinos očuvanju i dostupnosti dokumentarnog nasljeđa kao zajedničke baštine čovečanstva.

Nominacije za nagradu se podnose na nominacionom obrascu koji se može preuzeti ovdje.

Pored popunjenog nominacionog obrasca potrebno je dostaviti i informacije o rezultatima rada, izdatim publikacija i ostalim ključnim dokumentima, uključujući i obrazloženje na koji način je rad kandidata doprinio očuvanju i dostupnosti dokumentarnog nasljeđa.

Nominacioni obrazac i prateće dokumente je potrebno dostaviti na engleskom jeziku uz prevod na jedan od službenih bh jezika, u štampanoj i elektronskoj formi (na CD-u).

Smjernice za pripremu nominacija se mogu preuzeti ovdje.

Više informacija o nagradi se može naći na web stranici http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/flagship-project-activities/memory-of-the-world/unescojikji-prize/

Rok za dostavu nominacija je 10.3.2018. godine.

Nominacije se dostavljaju isključivo poštom Državnoj komisiji BiH za UNESCO na adresu:

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Državna komisija BiH za UNESCO

Trg BiH br. 1, 71000 Sarajevo

Sa naznakom: „Nominacija za UNESCO/Jikji nagradu 2018“

 

Nepotpune i neuredne prijave koje nisu u skladu sa kriterijima postavljenim u smjernicama, kao i prijave koje pristignu nakon naznačenog roka, neće biti uzete u razmatranje.