U okviru partnerstva između UNESCO-a, ruske kompanije PhosAgro i Međunarodne unije za čistu i primjenjenu hemiju (IUPAC) otvoren je četvrti konkurs za istraživačke grantove za mlade istraživače sa inovativnim prijedlozima projekata u oblasti zelene hemije.

Za grant sredstva u iznosu do 30 000 US$,  se mogu prijaviti mladi istraživači, do 35 godina starosti, koji vode istraživačke projekte koji se mogu sprovesti u roku od godinu dana.  

Konkurs je otvoren do 28. februara 2017. godine.

Detaljne informacije o konkursu, uslovima i načinu prijavljivanja se mogu naći na linku:

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/science-technology/basic-sciences/chemistry/green-chemistry-for-life/how-to-apply/