UNESCO je otvorio poziv za dostavljanje kandidatura za nagradu za doprinos obrazovanju djevojčica i žena, a koju finansira Vlada Narodne Republike Kine. Cilj ovog poziva je nagraditi izvanredne i inovativne prakse koje unapređuju obrazovanje djevojčica i žena i time doprinose poboljšanju kvaliteta njihovog života.

Za nagradu mogu biti kandidovani projekti koji unapređuju obrazovanje djevojčica i žena koje realizuju pojedinci, institucije ili organizacije, a koji se u trenutku kandidature implementiraju već najmanje 2 godine.

 

Više informacija o ovom pozivu se može naći na web stranici nagrade:  

https://en.unesco.org/themes/women-s-and-girls-education/prize.

 

Prijedlozi kandidatura se podnose na nominacionom obrascu, uz obavezno pismo podrške nadležnog ministarstva obrazovanja u kojem je obrazložen kandidatov doprinos ciljevima nagrade.

 

Nominacioni obrazac i prateće dokumente, uz pismo podrške nadležnog ministarstva, je potrebno dostaviti na engleskom jeziku uz prevod na jedan od službenih jezika u upotrebi u BiH, u štampanoj i elektronskoj formi (na CD-u ili USB-u). Obrazac je potrebno dostaviti poštom najkasnije do 25. aprila 2024. godine Državnoj komisiji za saradnju BiH sa UNESCO-m na sljedeću adresu:

 

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Državna komisija BiH za UNESCO

Trg BiH br. 1, 71000 Sarajevo

Sa naznakom: „Nominacija za UNESCO nagradu za obrazovanje djevojčica i žena 2024“

 

*Nepotpune i neuredne prijave koje nisu u skladu sa kriterijima nagrade, kao i prijave koje pristignu nakon naznačenog roka, neće biti uzete u razmatranje.