U okviru partnerstva između UNESCO-a, kompanije PhosAgro i Međunarodne unije za čistu i primjenjenu hemiju (IUPAC) otvoren je poziv za apliciranje za istraživačke grantove za mlade istraživače sa inovativnim prijedlozima projekata u oblasti zelene hemije.

Za grant sredstva u iznosu do 30 000 US$, se mogu prijaviti mladi istraživači do 39 godina starosti, koji vode istraživačke projekte koji poštuju 12 principa zelene hemije i koji se mogu sprovesti u roku od godinu dana.  

Konkurs je otvoren do 30. juna 2023. godine.

Detaljne informacije o konkursu, uslovima i načinu prijavljivanja se mogu naći na linku:

https://www.unesco.org/en/basic-sciences/green-chemistry.