Izbijanje COVID-19 predstavlja globalnu zdravstvenu krizu. COVID-19 je ukazao da je naučna saradnja ključna u rješavanju problema globalnog javnog zdravlja. Pokazao je da se mora osigurati kontinuirano obrazovanje kada toliko mnogo djece danas ne može ići u školu. Ova kriza je snažan podsjetnik o važnosti kvalitetnih, pouzdanih informacija, u vrijeme kada glasine cvjetaju. Ona govori o snazi kulture i znanja za jačanje ljudskog tkiva i solidarnosti, u vremenu kada toliko ljudi širom svijeta mora držati društvenu distancu i ostati kod kuće. Rješavanje ovih problema je u srcu misije UNESCO-a. UNESCO je potpuno posvećen podršci vladama za učenje na daljinu, otvorenu nauku, znanje i kulturu, kao osnovno sredstvo za zajednički rad i učvršćivanje veza našeg zajedničkog čovječanstva.

Više o aktivnostima koje je UNESCO preduzeo kao odgovor na pandemiju virusa Covid-19 se može naći na linku:

https://en.unesco.org/covid19.