UNESCO/Jikji Memory of the World nagrada je uspostavljena kako bi se obilježilo upisivanje Buljo jikji simche yojeol, najstarije postojeće knjige štampane pokretnim metalnim slovima, u UNESCO Memory of the World registar. Ovom nagradom se odaje priznanje pojedincima, institucijama ili nevladinim organizacijama koji su napravili značajan doprinos očuvanju i dostupnosti dokumentarnog nasljeđa kao zajedničke baštine čovečanstva.

Više informacija o nagradi, uključujući i smjernice pripremu nominacija i nominacioni obrazac u elektronskoj formi se mogu naći na web stranici:

https://en.unesco.org/news/unescojikji-memory-world-prize-call-nominations-0

Nominacioni obrazac je potrebno dostaviti na engleskom jeziku uz prevod na jedan od službenih bh jezika, u štampanoj i elektronskoj formi (na CD-u).

Pored popunjenog nominacionog obrasca potrebno je dostaviti i informacije o rezultatima rada, izdatim publikacija i ostalim ključnim dokumentima, uključujući i obrazloženje na koji način je rad kandidata doprinio očuvanju i dostupnosti dokumentarnog nasljeđa. Sve prateće dokumente je potrebno dostaviti u elektronskoj formi.

Rok za dostavu nominacija je 3.4.2020. godine.

Nominacije se dostavljaju isključivo poštom Državnoj komisiji BiH za UNESCO na adresu:

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Državna komisija BiH za UNESCO

Trg BiH br. 1, 71000 Sarajevo

Sa naznakom: „Nominacija za UNESCO/Jikji nagradu 2020“

 

*Nepotpune i neuredne prijave koje nisu u skladu sa kriterijima postavljenim u smjernicama, kao i prijave koje pristignu nakon naznačenog roka, neće biti uzete u razmatranje.