U okviru zajedničkog programa UNESCO-a i Vlade Japana za stipendiranje mladih istraživača otvoren je konkurs za dodjelu 10 stipendija u cilju izgradnje ljudskih kapaciteta.

Poziv je otvoren za istraživače do 40 godina starosti koji imaju završene postdiplomske studije (master ili doktorat), a stipendije su namjenjene za istraživačke projekte u trajanju od 3 do 9 mjeseci u sljedećim oblastima:

1.      Okoliš (sa posebnim naglaskom na smanjenje rizika od katastrofa)

2.      Međukulturni dijalog

3.      Informacione i komunikacione tehnologije

4.      Mirno rješavanje sukoba.

Istraživački projekti na druge teme neće biti uzeti u razmatranje.

Aplikacioni obrazac popunjen na engleskom jeziku u štampanoj i elektronskoj formi i definiranu prateću dokumentaciju je potrebno dostaviti poštom Državnoj komisiji za UNESCO najkasnije do 28.10. 2019. godine.

Adresa:

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Državna komisija za UNESCO

Trg BiH br. 1, 71000 Sarajevo

Detaljne informacije o uvjetima, načinu prijavljivanja (potrebnoj dokumentaciji) i aplikacione obrasce možete  preuzeti na sljedećim linkovima: 

-       Letter of Announcement Obuchi 2019

-       Guidelines to Aplly

-       Fellowship_Application_form_English_2019

-       Information sheet English

 

Prijave koje stignu nakon definiranog roka ili sa nepotpunom dokumentacijom neće biti uzete u razmatranje.