Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO) je otvorila poziv za podnošenje nominacija za Avicenna nagradu za etiku u nauci za 2019. godinu.

 

Ova nagrada je uspostavljena kako bi se odalo priznanje pojedincima ili grupima za njihove aktivnosti u polju etike u nauci, te time podstiče etički osvrt, istraživanje i aktivnosti o pitanjima koja su proizaša iz skorašnjih naučnih i tehnoloških dostignuća.

 

Tema ovogodišnje nagrade je „Etika životne sredine“ sa posebnim tematskim fokusom na etiku klimatskih promjena i održivosti životne sredine.

 

Više informacija o nagradi, kriterijima, kao i obrazac za nominaciju možete preuzeti ovdje.

 

Obrazac za nominaciju popunjen na engleskom jeziku kao i prevod na jedan od bh jezika, uz prateću dokumentaciju kako je definisana u kriterijima je potrebno dostaviti Državnoj komisiji BiH za UNESCO najkasnije do 1. avgusta 2019. godine, u štampanoj i elektronskoj formi (na CD-u), na adresu:

 

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Državna komisija BiH za UNESCO

Trg BiH 1

71000 Sarajevo

 

 

* Nominacije koje stignu nakon naznačenog roka i koje nisu u skladu sa uslovima nagrade neće biti uzete u razmatranje.