Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine u saradnji sa općinama organizira izložbu pod nazivom ''STEĆCI- svjetska baština''. Izložba će obuhvatiti osamnaest općina u Bosni i Hercegovini sa nekropolama upisanim na UNESCO Listu svjetske baštine.

Izložba je nakon općine Šekovići otvorena u općini Kladanj, 13. jula 2018. godine u Domu kulture Kladanj. Posjetioci su mogli pogledati izložene panoe sa nekropolama sa stećcima upisanim na UNESCO Listu svjetske baštine u općinama Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Srbije. Predstavnici Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine su na dan otvaranja izložbe sa sajt menadžerom, savjetnikom načelnika općine Kladanj te direktoricom JP Karaula posjetili i nekropolu Olovci kod Kladnja. Općina Kladanj baštini ukupno 598 stećaka koji su raspoređeni na 57 lokaliteta u 25 naselja. Izložba je otvorena do 18. jula 2018. godine, nakon čega je planirana izložba u općini Olovo koja će se održati u periodu od 20. do 27. jula 2018. godine.

Izložba ''Stećci- svjetska baština''  je kontinuirana izložba koja će se nakon općine Olovo održati u općini Goražde od 1. do 6. augusta 2018. godine, a nakon toga i u općini Foča od 7. do 9. augusta 2018. godine. Izložba se nastavlja u općini Novi Travnik od 10. do 14. augusta 2018. godine a već od 15. augusta 2018. godine izložba će biti otvorena u općini Kupres, do 19. augusta 2018. godine.