Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine u saradnji sa općinama organizira izložbu pod nazivom ''STEĆCI- svjetska baština''. Izložba će obuhvatiti osamnaest općina u Bosni i Hercegovini sa nekropolama upisanim na UNESCO Listu svjetske baštine.

Nakon općine Sokolac, otvorena je i druga izložba, i to u općinama Šekovići 07. jula 2018. godine. Izloženo je 28 panoa sa slikama nekropola sa stećcima te informacijom o istim, koje se nalaze u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Srbiji. Predstavnici Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine su na dan otvaranja izložbe posjetili sa sajt menadžerom (site manager) općine Šekovići nekropolu Bečani u Šekovićima. Izložba je bila otvorena do 12. jula 2018. godine, nakon čega je planirana izložba u općini Kladanj koja će se održati u periodu od 13.do18. jula 2018. godine.

Izložba ''Stećci- svjetska baština'' je kontinuirana izložba koja će se nakon općine Kladanj održati u općiniOlovo od 20 .do 27. jula 2018. godine, nastaviti u općini Goražde od 1.do 6. augusta 2018. godine, a nakon toga i u općini Foča od 7. do 9. augusta 2018. godine. Izložba se nastavlja u općini Novi Travnik od 10.do14. augusta 2018. godine a već od 15. augusta 2018. godine izložba će biti otvorena u općini Kupres.