Državna komisija za saradnju BiH s UNESCO-m o b j a v lj u j e

J A V N I   P O Z I V

Za izražavanje interesa za uključenje u UNESCO ASPnet mrežu udruženih škola

 

Objavljuje se javni poziv zainteresiranim osnovnim i srednjim školama da izraze zainteresiranost za uključenje u UNESCO ASPnet mrežu udruženih škola.

UNESCO Associated School Network - ASPnet (UNESCO Mreža udruženih škola) je mreža obrazovnih institucija koja trenutno povezuje preko 11.000 škola iz cijelog svijeta, osnovana 1953. godine, u okviru koje škole sarađuju na izgradnji mira, razumijevanja, interkulturalnog dijaloga i održivog obrazovanja.

ASPnet promovira vrijednosti i principe UNESCO-a i u Povelji Ujedinjenih nacija, uključujući osnovna prava i ljudsko dostojanstvo, rodnu ravnopravnost, socijalni napredak, slobodu, pravdu i demokratiju, poštivanje različitosti i međunarodnu solidarnost.

U okviru UNESCO-vog mandata, ASPnet je definiran kao laboratorija ideja, koja jača međunarodnu i regionalnu saradnju, razvija institucionalne i ljudske kapacitete i daje doprinos u razvoju politika i uspostavljanju standarda, a kroz uvođenje originalnih inovativnih i kreativnih pedagoških metoda kojima se globalni koncepti prevode u praksu na nivou škola, te se unapređuje transformacija obrazovnih sistema i politika. Kao globalna mreža podstiče na saradnju, razmjenu znanja i partnerstva među školama sa sličnim načinom razmišljanja širom svijeta.

Da bi se škola uključila u ASPnet potrebno je da se vođstvo škole i zajednica za to dobrovoljno opredjele, a u svrhu promocije vrijednosti i ideala UNESCO-a i rada na:

a. Upotrebi inovativnih metodologija i pristupa u kojima svi mogu učestvovati,

b. Obezbjeđivanju sigurnih, održivih, nenasilnih, inkluzivnih i djelotvornih sredina za učenje za sve njihove učenike,

c. Interakciji sa školama u svojoj zemlji i u drugim zemljama.

Po uključenju u ASPnet mrežu, škole su obavezne da ispunjavaju svoje obaveze, i to:

a.       Podnošenje godišnjeg plana rada državnom koordinatoru sa opisom očekivanih postignuća;

b.       Podnošenje godišnjeg izvještaja državnom koordinatoru, uz pomoć definisanog obrasca;

c.     Učešće, svake školske godine, u najmanje jednom globalnom ili regionalnom projektu, takmičenju ili akciji koju predloži UNESCO, ili u povezanoj državnoj aktivnosti koju predloži državni koordinator;

d.      Proslava najmanje dva dana Ujedinjenih nacija, odabrana sa ASPnet-ovog kalendara  dostupnog na ASPnet web platformi, a u koja je uključena cjelokupna školska zajednica;

e.       Korištenje znaka članstva u ASPnet-u u školi, prema instrukcijama od strane državnog ASPnet koordinatora;

f.       Obavještavanje svoje školske zajednice o članstvu u ASPnet-u (putem osoblja, roditeljskih i studentskih sastanaka; postera; školskog vebsajta, itd.);

g.       Ažuriranje svojih informacija na ASPnet web platformi najmanje dva puta svake godine (kontakt-podaci, školska statistika i aktivnosti).

U skladu sa svojim misijama i ciljevima, ASPnet doprinosi realizaciji globalnih i državnih ciljeva. U kontekstu Agende za održivi razvoj 2030, a posebno Cilja 4 - Obrazovanje 2030, tematske akcione oblasti ASPnet-a uključuju:

1.      Globalno građanstvo i kulturu mira i nenasilja,

2.      Obrazovanje za održivi razvoj, te

3.       Interkulturalno učenje i  poštivanje kulturne različitosti i nasljedstva.

 

Članstvo u ASPnet mreži ne nosi direktne finansijske beneficije za članice.

Zainteresovane škole treba da dostave priloženi obrazac popunjen na jednom od službenih jezika u upotrebi u Bosni i Hercegovini, na adresu:

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine

Državna komisija BiH za UNESCO

Trg BiH 1

71 000 Sarajevo

sa naznakom: „ASPnet mreža“

 

Rok za dostavu izraza zainteresovanosti je 15.9.2018. godine.

 

IZRAŽAVANJE ZAINTERESOVANOSTI NE PODRAZUMIJEVA AUTOMATSKO UKLJUČIVANJE U ASPnet MREŽU*.

*Nakon dostavljenog izraza zainteresovanosti, predstavnici škola će biti pozvani na info dan o ASPnet mreži na kojoj će biti detaljno informirani o mreži, aktivnostima, obavezama i načinu apliciranja za članstvo.

Obrazac za prijavu možete preuzeti ovdje.