UNESCO otvorio poziv za dostavu nominacija za Međunarodne nagrade za pismenost za 2018. godinu, a čija je ovogodišnja tema „Pismenost i razvoj vještina“.

Nagrade, koje se svake godine dodjeljuju pojedincima, nevladinim organizacijama i vladama kao priznanje za izuzetan doprinos u širenju pismenosti, sponzorišu Narodna Republika Kina i Republika Koreja i čine ih tri UNESCO Konfučije nagrade za pismenost koje podržavaju  “Pismenost za odrasle koji žive u ruralnim područjima i mlade van školskog sistema, posebno žene i djevojke”; i dvije Kralj Sejong nagrade za pismenost sa fokusom na “razvoj i upotrebu obrazovanja i obuke za pismenost na maternjem jeziku”.

Evaluacija potencijalnih kandidata za nagrade će se striktno vršiti uzimajući u obzir njihov doprinos kako fokusima svake od nagrada tako i ovogodišnjoj temi.

Više informacija o nagradama, kriterijima za izbor kandidata, uvjetima kao i načinu apliciranja se može naći na sljedećem linku: https://en.unesco.org/themes/literacy/prizes/guidelines.

Dostava prijava kandidata se vrši putem online platforme www.unesco.org/ilp/account,  a rok za dostavu prijava je 5.6.2018. godine.