Državna komisija za saradnju BiH s UNESCO-m na svojoj  XXVII sjednici održanoj  18.7.2017. godine razmatrala je i podržala Inicijativu da se dio Nacionalnog parka UNA, tačnije Milančev Buk u Martin Brodu i Štrbački  Buk, nominuje za upis na Tentativnu listu svjetske baštine UNESCO-a .

Inicijativa je stigla od Nacionalnog parka UNA. Članovima Državne komisije za saradnju BiH s UNESCOm inicijativu je prezentovao direktor Nacionalnog parka UNA Amarildo Mulić.

Nacionalni park UNA je 2008.godine proglašen Nacionalnim parkom. Područje Nacionalnog parka ima površinu od 19.800 hektara i predstavlja jedinstvenu prirodnu cjelinu u ovom dijelu Evrope. Vodna bogatstva Nacionalnog parka Una kojeg čine rijeke Una, Unac i rječica Krka kao tri bisera prirodne baštine, predstavljaju osobitu geološku i hidrološku kršku pojavu čiji temeljni fenomen čine živopisni kanjoni i sedrene barijere na rijeci Uni koji stvaraju spektakularne vodopade i slapove, a zbog svoje značajne vrijednosti zaslužuju poseban tretman i zaštitu na globalnoj razini. Štrbački buk je najviši vodopad na rijeci Uni, impresivne je ljepote, a nastao je uslijed tektonskih pomjeranja i hiljadugodišnjeg taloženja sedimentne stijene-sedre kao geološkog fenomena koji krasi ovu rijeku . Kroz Martin Brod se proteže najveći kompleks slapova u Nacionalnom parku i na rijeci  Uni sa visinskom razlikom od 54 m gdje su na vrlo izražen nagib sedrenih barijera i terasa utjecali tektonski prijelomi u koritu izraženi visokim vodopadima i slapovima kao što su Milančev, Veliki i Mali buk, Jalak itd. U slučaju uvrštavanja slapova u Martin Brodu i Štrbačkog buka na Svjetsku listu baštine, ovi bosanskohercegovački biseri bi privukli dodatnu pažnju, kako potencijalnih posjetilaca, tako i naučne zajednice iz cijelog svijeta jer novozaštićeno područje itekako ima potrebu za istraživanjem i praćenjem vrsta i staništa kao sastavnih dijelova bogatih ekosistema Parka.

Državna komisija za saradnju BiH s UNESCO je podržala inicijativu za nominaciju dijela Nacionalnog parka UNA, MilančevBuk u Martin Brodu i Štrbački Buk, za upis na Tenatitivnu listu svjetske prirodne baštine. Inicijativa će se dostaviti nadležnom Federalnom ministarstvu okoliša i turizma s preporukom da se pripremi nominacija za upis na Tentativnu listu svjetske  baštine, a u skladu s smjernicama UNESCOa i Procedurama Državne komisije za saradnju BiH s UNESCO.

 

Državna komisija za saradnju s UNESCOom razmotrila je i  inicijativu da se  obilježi 25 godina članstva Bosne i Hercegovine u UNESCO-u tokom 2018. godine, te će se u narednom periodu raditi na pripremi prijedloga programa za obilježavanje.

 

Članovi Komisije usvojili su informaciju o uspješnom održanom jedanaestom godišnjim sastanaku mreže eksperata jugoistočne Evrope  za nematerijalnu kulturnu baštinu na temu  "Finansiranje očuvanja nematerijalne kulturne baštine". Sastanak je održan u okviru predsjedavanja Bosne i Hercegovine  Vijećem ministara kulture Jugoistočne Evrope. Organizaciju sastanak podržali su UNESCO i Regionalni centar za nematerijalnu baštinu sa sjedištem u Sofiji. Pored eksperata UNESCOa i eksperata iz  Bosne i Hercegovine, sastanku su prisustvovali i eksperti iz:  Bugarske, Hrvatske, Grčke, Moldavije, Rumunije, Srbije, Crne Gore, Slovenije, Makedonije, Turske, Italije i Kipra.

 

Na sastanku Državne komisije za saradnju BiH s UNESCO razmatrani su trenutno otvoreni pozivi UNESCOa i to pozivi za:

-UNESCO Kralj Hamad nagrada za korištenje informacijsko-komunikacijskih tehnologija (ICT) u obrazovanju za 2017. godinu. Prijedlozi nominacija potencijalnih kandidata treba da budu dostavljeni Državnoj komisiji BiH za UNESCO najkasnije do 15.8.2017. godine.

Razmatrane su mogućnosti za apliciranje sa projektima u okviru Fonda za svjetsku baštinu  i Fonda za nematerijalnu baštinu UNESCOa, i o tome će se dostaviti informacija entitetskim ministarstvima kulture.