U okviru programa stipendiranja za studije u polju nauke, tehnologije i inženjerstva koje nude UNESCO i Republika Poljska otvoren je poziv za prijavu za 2017. godinu. Poziv za prijavu se odnosi na stipendije za studije na AGH Univerzitetu za nauku i tehnologiju u Krakovu, Poljska, koje počinju 2. oktobra 2017. godine i u trajanju od 6 mjeseci. Informacije o ponuđenim oblastima/nazivima projekata i ponuđeni broj stipendija za svaku  oblast studiranja  se mogu naći ovdje (Annex I), dok se detaljan opis ponuđenih programa sa specifičnim kriterijima može naći ovdje (Annex III).

Detaljne informacije stipendiji, uvjetima, kvalifikacijama i načinu prijave se mogu naći ovdje (Annex II).

Aplikacioni obrazac i obrazac o poznavanju jezika se mogu preuzeti na linku:

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ERC/Documents/UNESCO_Application_Form_Ceritificate_of_Language_Knowledge.pdf

Aplikacije se dostavljaju isključivo putem Državne komisije BiH za UNESCO.

Aplikacioni obrazac popunjen na engleskom jeziku, uz prijevod na jedan od zvaničnih bh jezika, Information sheet and check list i prateću dokumentaciju kako je definirao UNESCO je potrebno dostaviti Državnoj komisiji BiH za saradnju sa UNESCO-m, najkasnije do 24. marta 2017. godine, na adresu:

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Državna komisija BiH za UNESCO

Trg BiH 1

71 000 Sarajevo

sa naznakom: Prijava za UNESCO - Poljska međunarodnu stipendiju za 2017. godinu

Kompletnu traženu dokumentaciju je potrebno dostaviti u dvije kopije i u elektronskoj formi, na CD-u.

 

Nepotpune i neuredne prijave koje nisu u skladu sa kriterijima postavljenim u smjernicama, kao i prijave koje pristignu nakon naznačenog roka, neće biti uzete u razmatranje.