UNESCO je otvorio poziv za dostavu nominacija za UNESCO/Japan nagradu za Obrazovanje za održivi razvoj za 2017. godinu koja je ustanovljena na 195. zasjedanju Izvršnog odbora UNESCO-a. 

Ovom nagradom, koja je ustanovljena u okviru Globalnog akcionog programa za Obrazovanje za održivi razvoj,  se odaje priznanje pojedincima, institucijama, organizacijama i drugim subjektima za izuzetne projekte i programe u polju Obrazovanja za održivi razvoj.

 

Više informacija o nagradi, kriterijima i procesu selekcije kandidata se može naći na sljedećem linku: http://en.unesco.org/prize-esd/nomination, dok se obrazac za nominaciju može preuzeti na linku http://en.unesco.org/system/files/explanatory_note_2017.pdf.

 

Nominacioni obrazac, popunjen na engleskom jeziku i uz prevod na jedan od službenih jezika u upotrebi u BiH, i prateću dokumentacija je potrebno dostaviti, u štampanoj i elektronskoj formi (na CD-u),  najkasnije do 31.3.2017. godine.

 

Nominacije se dostavljaju poštom Državnoj komisiji BiH za UNESCO na adresu:

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Državna komisija BiH za UNESCO

Trg BiH br. 1, 71000 Sarajevo

Sa naznakom: „Nominacija za UNESCO-Japan nagradu za Obrazovanje za održivi razvoj 2017“