UNESCO Nagrada za obrazovanje djevojčica i žena

Rok 15.4.2016. godine

 

UNESCO je raspisao poziv za dostavljanje nominacija za prvo izdanje dodjele nagrada za doprinos u oblasti obrazovanja djevojčica i žena, a koje finansira Vlada Narodne Republike Kine. Cilj ovog poziva je nagraditi aktivnosti pojedinaca, grupa, organizacija i centara koji promoviraju obrazovanje djevojčica i žena, u skladu sa UNESCO politikama i ciljevima u ovoj oblasti. Nagrada se sastoji od diplome i iznosa od 50.000 $ pojedinačno za dva dobitnika. Nominirani kandidati moraju biti osobe koje su se istakle kroz aktivnosti koje su doprinijele promociji obrazovanja za djevojke i žene.

 

Više informacija o ovom pozivu možete naći na sljedećem linku: https://en.unesco.org/themes/women-and-girls-education. Nominacije za nagradu se podnose na nominacionom obrascu koji se može preuzeti ovdje.

 

Nominacioni obrazac i prateće dokumente je potrebno dostaviti na engleskom jeziku uz prijevod na jedan od službenih jezika u upotrebi u BiH. Obrazac je potrebno dostaviti poštom najkasnije do 15. aprila 2016. godine Državnoj komisiji za saradnju BiH sa UNESCO-m na sljedeću adresu:

 

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Državna komisija BiH za UNESCO

Trg BiH br. 1, 71000 Sarajevo