Konkurs za radna mjesta u okviru UNESCO Young Professionals Programme za 2015. godinu

 

U cilju poboljšanja geografske zastupljenosti zaposlenih u Sekretarijatu organizacije i

podmlađivanja kadra, UNESCO je otvorio konkurs za program Mladi profesionalci za 2015. godinu.

 

Kandidati iz Bosne i Hercegovine koji se mogu prijaviti na konkurs treba da zadovoljavaju sljedeće kriterije:

1.      Da su državljani Bosne i Hercegovine

2.      Da su zaključno sa 31. decembrom 2015. godine navršili maksimalno 32 godine ( ne stariji od 1983. godišta)

3.      Završene masters ili doktorske studije, poželjno sa specijalizacijom ili glavnim poljem studiranja iz sljedećih oblasti:

 

·         Obrazovanje:

-        planiranje u obrazovanju, komparativno obrazovanje, obrazovna reforma

-        upravljanje ljudskim resursima, poslovna administracija

·         Prirodne nauke: ekološke prirodne nauke

·        Društvene i humanističke nauke: društvene promjene, formulisanje politike, mladi i međukulturni dijalog

·         Kultura: međunarodno pravo

·         Komunikacije i informacije: komunikacione ili informatičke nauke

·         Vanjski odnosi: međunarodni odnosi, političke nauke

·        Pravni poslovi: međunarodno pravo, ugovorno pravo, privredno pravo ili upravno pravo

·        Finansijsko upravljanje: finansije, računovodstvo, revizija

 

4.      Odlično poznavanje engleskog ili francuskog jezika. Poznavanje oba jezika je dodatna prednost.                                   

Pored gore navedenih kriterija, izbor će se vršiti prema stručnosti kandidata, dostignućima i posvećenosti mandatu UNESCO-a. Prethodno relevantno profesionalno iskustvo može biti dodatna prednost, ali nije osnovni uvjet.

Izabrani kandidati će biti radno angažovani ugovorom u trajanju od jedne godine (P1 i P2 nivo), na pozicije koje mogu biti u sjedištu UNESCO-a u Parizu ili u jednoj od područnih kancelarija UNESCO-a. U toku prvih dvanaest mjeseci zaposlenja u okviru Programskog sektora, područne kancelarije ili administrativne službe organizacije, mladim profesionalcima će se pružiti prilika da prošire svoje znanje o UNESCO-u i UN sistemu i da steknu bitna znanja o administraciji UNESCO-a i u poljima iz UNESCO-ve nadležnosti.

Obnavljanje ugovora će zavisiti od detaljne evaluacije rezultata u toku prvih devet mjeseci probnog rada. Kandidati koji zadovolje postavljene standarde dobiće mogućnost produžetka ugovora i time postati stalno zaposleni u UNESCO-u.

 

Zainteresirani kandidati treba da dostave sljedeću dokumentaciju:

-          CV kandidata na engleskom jeziku i prijevod na jedan od službenih bh jezika

-          Pismo interesa na engleskom jeziku i prijevod na jedan od službenih bh jezika

-          Izvod iz matične knjige državljana ne stariji od 6 mjeseci

-          Ovjerenu kopiju magistarske ili doktorske  diplome

-          Potvrdu o poznavanju engleskog i/ili francuskog jezika

 

Traženu dokumentaciju je potrebno dostaviti  Državnoj komisiji BiH za UNESCO najkasnije do 15. juna 2015. godine, na adresu:

 

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Državna komisija BiH za UNESCO

Trg BiH 1

71000 Sarajevo

Sa naznakom: „ Prijava za UNESCO Young Professionals Programme 2015“

 

Kandidati koji prođu predselekciju Državne komisije BiH će biti naknadno obavješteni o daljem procesu evaluacije koji će voditi sam UNESCO.