UNESCO je otvorio konkurs za dostavu projekata za Međunarodni fond za promociju kulture za 2015. godinu.

Konkurs je otvoren za:

(a)        pojedince, naročito umjetnike i stvaratelje;

(b)       javna tijela sa konkretnom odgovornošću za promociju kulture i umjetničko stvaralaštvo;

(c)        nevladine organizacije i neprofitna privatna tijela čiji su ciljevi u skladu sa ciljevima Fonda i čije aktivnosti doprinose promociji kulture i umjetničkog stvaralaštva.

 

Aktivnosti sa kojima se može prijaviti spadaju u sljedeće dvije kategorije:

(a) proizvodnja kulturnih i umjetničkih djela;

(b) organizacija kulturnih i umjentičkih događaja na državnom, regionalnom i/ili međunarodnom nivou koji doprinose uspostavljanju kulture i razvojnih strategija i programa.

 

Na konkurs se može prijaviti putem online aplikacije: https://en.unesco.org/ifpc/applicationform/register

Sve detaljne informacije se mogu naći na web stranici https://en.unesco.org/ifpc/content/apply-for-support/call-proposals-2014-open.

Rok za dostavu prijava je 29. maj 2015. godine.