Tokom juna 2022. godine održaće se drugi Regionalni kurs o interpretativnom planiranju na lokalitetima svjetske baštine u Evropi - WH-Interp.   

Kroz WH-Interp kurs istražuje se na koji je način status svjetske baštine povezan s misijom UNESCO-a da promoviše mir, dijalog i održivost, s ciljem razvoja srodnih vještina i kompetencija upravljanja lokalitetima svjetske baštine. Kurs polazi od pretpostavke da tumačenje baštine može igrati jedinstvenu ulogu u podsticanju efikasnog i inkluzivnog upravljanja nasljeđem, posebno kroz osiguravanje veće usklađenosti s ciljevima održivog razvoja i uvođenje participativni pristupi.

Ovaj kurs koji organizuje UNESCO u saradnji sa Interpret Europe primarno je namijenjen djelatnicima koji su profesionalno uključeni u upravljanje dobrima svjetske baštine u Evropi, s ciljem da učesnicima pruži povećane kompetencije u efikasnijem planiranju tumačenja baštine na lokalitetima svjetske baštine.

Poziv za prijavu za učešće u WH-Interp kursu je otvoren:

-          Osoblju tijela koja upravljaju lokalitetima svjetske baštine

-          Pojedincima ili kompanijama koje su aktivne u prezentaciji/tumačenju baštine, poput turističkih vodiča, izdavačke industrije, vlasnika nekretnina itd.)

-          Predstavnicima organizacija civilnog društva (predstavnici zajednica, lokalnih udruženja, nevladinih organizacija itd.)

Detaljne informacije o konceptu i ciljevima kursa kao i načinu prijave se mogu naći na linku:

https://en.unesco.org/news/call-applications-2nd-regional-course-interpretive-planning-world-heritage-properties-europe-wh  

Rok za prijavu je 18. maj 2022. godine.