U okviru partnerstva između UNESCO-a, ruske kompanije PhosAgro i Međunarodne unije za čistu i primjenjenu hemiju (IUPAC) otvoren je šesti pozvi za apliciranje za istraživačke grantove za mlade istraživače sa inovativnim prijedlozima projekata u oblasti zelene hemije.

Za grant sredstva u iznosu do 30 000 US$, se mogu prijaviti mladi istraživači do 39 godina starosti, koji vode istraživačke projekte koji se mogu sprovesti u roku od godinu dana.  

Konkurs je otvoren do 31. avgust 2019. godine.

Detaljne informacije o konkursu, uvjetima i načinu prijavljivanja se mogu naći na linku:

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/science-technology/basic-sciences/chemistry/green-chemistry-for-life/.