UNESCO je otvorio poziv za dostavu nominacija za UNESCO Sultan Qaboos nagradu za zaštitu životne sredine za 2019. godinu, a koja će biti dodijeljena na ceremoniji koja će se održati tokom Svjetskog naučnog foruma u Budimpešti, Madjarska, od 20-23. novembra 2019. godine.

Sultan Qaboos nagrada za očuvanje životne sredine namijenjena je osobama, grupama, institutima ili organizacijama koje su znatno doprinijele istraživanju životne sredine i prirodnih resursa, edukaciji i obuci o životnoj sredini, stvaranju ekološke svijesti kroz pripremu informativnih materijala o životnoj sredini i aktivnosti usmjerenih na uspostavljanje i upravljanje zaštićenim područjima, poput rezervata biosfere, prirodnih dobara svjetske baštine i UNESCO Globalnih geoparkova.

Više informacija o pozivu i uslovima nagrade se može naći na linku:

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/man-and-biosphere-programme/awards-and-prizes/sultan-qaboos/.

Nominacioni obrazac u elektronskom format se može preuzeti na linku:

https://en.unesco.org/sites/default/files/cl_4263_english_nomination_form.pdf.

Nominacioni obrazac i prateću dokumentaciju, na engleskom jeziku i uz prevod na jedan od zvaničnih bh jezika, je potrebno dostaviti Državnoj komisiji BiH za UNESCO najkasnije do 1.6.2019. godine, na adresu:

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Državna komisija BiH za UNESCO

Trg BiH br. 1, 71000 Sarajevo

Sa naznakom: „Nominacija za UNESCO - Sultan Qaboos nagradu za zaštitu životne sredine za 2019. godinu“

 

*Nepotpune nominacije, kao i nominacije koje pristignu nakon naznačenog roka, neće biti uzete u razmatranje.