UNESCO-Hamdan bin Rashid Al-Maktoum nagrada za izuzetnu praksu i učinak u poboljšanju efikasnosti nastavnika će biti dodijeljena po peti put na ceremoniji koja će se održati u oktobru 2018. godine u Parizu povodom Svjetskog dana učitelja.

 

Nagrada odaje priznanje edukatorima koji su napravili izuzetan doprinos u poboljšanju kvaliteta nastave i učenja, a ustanovljena je s ciljem unapređenja obrazovnih praksi širom svijeta, sa prioritetom datim zemljama u razvoju i marginalizovanim zajednicama u nepovoljnom položaju.

 

Kao kandidati za nagradu mogu biti nominovani predstavnici institucija ili organizacija, međunarodne i državne NVO, obrazovne ili istraživačke ustanove i lokalne, državne ili regionalne zajednice.

 

Nominacije se dostavljaju isključivo putem Državne komisije BiH za UNESCO.

 

UNESCO je produžio rok za dostavljanje aplikacije, te se aplikacioni obrazac, popunjen na engleskom jeziku i uz prevod na jedan od službenih jezika u upotrebi u BiH, i prateću dokumentaciju može dostaviti Državnoj komisiji BiH za UNESCO najkasnije do  31. oktobra 2017. godine na adresu:

 

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Državna komisija BiH za UNESCO

Trg BiH 1

71000 Sarajevo

Sa naznakom: “Nominacija za UNESCO/Hamdan nagradu 2017-2018”

 

Više informacija o nagradi se može naći na: http://en.unesco.org/teachers/Hamdan-prize, a aplikacioni obrazac se može preuzeti ovdje.

 

*Nepotpune prijave, prijave koje nisu u skladu sa uslovima konkursa, kao i prijave koje pristignu nakon naznačenog roka, neće biti uzete u razmatranje.