UNESCO - MAB grant za mlade naučnike je namijenjen mladim istraživačima koji se bave interdisciplinarnim istraživačkim radom u skladu sa ciljevima UNESCO Man and Biosphere (MAB) programa. Prednost je data projektima koji se realizuju u rezervatima biosfera.

Do 2025. godine, primjena UNESCO-ovog MAB programa se vodi Strategijom MAB-a i Lima akcionim planom (LAP) za UNESCO-ov MAB program i njegovu svjetsku mrežu rezervata biosfera, što doprinosi realizaciji Agende 2030. i njenim ciljevima održivog razvoja (SDGs).

Podnosiocima prijava za MAB grant za mlade naučnike se preporučuje da uzmu u obzir prioritete LAP-a i da u svojim prijavama identifikuju na koji način njihova istraživanja doprinose realizaciji istraživačkih aktivnosti definisanih LAP-om kao i ciljevima održivog razvoja.

MAB grant za mlade naučnike ima za cilj da:

-          Ohrabri mlade naučnike, naročito iz zemalja u razvoju, da koriste MAB istraživanje, projektne lokacije i rezervate biosfera u svom istraživanju;

-          Ohrabri mlade naučnike koji već koriste ove lokacije da preduzmu komparativne studije na drugim lokacijma u ili van svoje zemlje;

-          Promoviše i podstakne razmjenu informacija i iskustava među novom generacijom naučnika

-          Ojača komunikaciju o LAP-u kod mladih naučnika i doprinese njegovoj vidljivosti,

-          Uključi mlade naučnike u implementaciju LAP-a,

-          Poveća svijest mladih naučnika o ulozi istraživanja u implementaciji ciljeva održivog razvoja - posebno kada se sprovode u rezervatima biosfera.

Pri dodjeli MAB granta za mlade naučnike se uzimaju u obzir sljedeći kriteriji:

-          Konkurs je otvoren za kandidate koji u trenutku zatvaranja konkursa nisu stariji od 35 godina.

-          Prijave moraju sadržavati sažete informacije o prošlim i trenutnim istraživanjima u relevantnom polju, a kako bi se pokazala veza i izbjeglo dupliranje i finansiranje projekata koji su već implementirani.

-          Prioritet se daje interdisciplinarnim projektima koji se sprovode u rezervatima biosfera u okviru MAB programa ili potencijalnim rezervatima biosfera, i koji doprinose implementaciji LAP-a i ciljeva održivog razvoja (SDGs). S tim u vezi, aplikanti u svojim prijavama moraju navesti da li i na koji način njihovo istraživanje doprinosi realizaciji istraživačkih aktivnosti definisanih LAP-om i ciljevima održivog razvoja.

-          Maksimalni iznos koji je moguće tražiti za projekat je 5.000 USD.

-          Maksimalno vrijeme trajanja projekta je 2 godine.

-          Kandidati moraju da prihvate da nakon završetka istraživanja dostave MAB Sekretarijatu u Parizu i Državnoj komisiji BiH za UNESCO izvještaje o istraživanju za koje su dobili sredstva, te da prihvate mogućnost da UNESCO publikuje rezultate njihovog istraživanja.

-          Međunarodni putni troškovi se ne mogu pokriti iz ovih sredstava.

Isključivi način apliciranja je putem Ministarstva civilnih poslova BiH.

Više informacija o ovom pozivu, uključujući kretirije, uslove i aplikacioni obrazac u elektronskoj formi se može naći na linku:

https://www.unesco.org/en/man-and-biosphere/young-scientists.    

Alikacioni obrazac popunjen na engleskom jeziku uz prevod na jedan od zvaničnih bh jezika je potrebno dostaviti Ministarstvu civilnih poslova BIH na adresu:

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Trg BiH 1

71000 Sarajevo

Sa naznakom: “Prijava za UNESCO/ MAB Young Scientists Award 2023”

Rok za dostavu prijava je 17. marta 2023. godine.

 

*Nepotpune i neuredne prijave koje nisu u skladu sa kriterijima, kao i prijave koje pristignu nakon naznačenog roka, neće biti uzete u razmatranje.