U organizaciji UNESCO-a i Vlade Meksika, u periodu 28-30.9.2022. godine održana je Svjetska konferencija UNESCO-a o kulturnim politikama i održivom razvoju – MONDIACULT 2022 u Mexico City-ju. Ovo je najveća svjetska konferencija posvećena kulturi koja je održana u posljednjih 40 godina.

Konferencija je organizovana u cilju jačanja kreativnog i kulturnog sektora u svijetu kroz dijalog i razmjenu iskustava u pronalaženju odgovora na probleme i izazove kao što su klimatske promjene, ilegalna trgovina kulturnim dobrima, konflikti, digitalna transformacija, rast društvenih nejednakosti, a pogotovo uticaj pandemije virusa COVID-19 koji je teško pogodio kulturni sektor.

Na konferenciji je učestvovalo 150 delegacija od kojih 135 na nivou ministra. Pored zvaničnih delegacija ispred država članica UNESCO-a konferenciji je prisustvovalo i veliki broj stručnjaka, međuvladinih organizacija, predstavnika NVO sektora i umjetnika.

Zvanični obraćanja delegacija su bila na 4 tematske sesije, a delegacija BiH je učestvovala i obratila se na sesiji na temu Baština i kulturna raznolikost u krizi.

Pored sesija sa zvaničnim državnim obraćanjima održano je i niz panela koji su organizovani na različite teme, kao što su: Ubrzavanje obrazovno-kulturnih veza kroz saradnju; Istraživanje partnerstva sa bibliotekama i drugim kulturnim institucijama; Od politike do prakse: Uloga kulture u Agendi 2030 i dalje; Jačanje kulturnih politika radi unapređenja umjetničkih sloboda; "Prikupljanje podataka i mjerenje kulture prema politikama za održivi razvoj utemeljenim na dokazima“, Hitni odgovori na klimatske promjene: novi imperativi za kulturnu politiku; Unapređenje kreativne ekonomije i restitucije kulturnog nasljeđa za jaču regionalnu integracije; i druge...

U pratećem programu konferencije je organizovano i niz izložbi.

Na Svjetskoj koneferenciji MONDIACULT 2022 usvojena je Deklaracija a u kojoj su utvrđeni pravci, prioriteti i akcije od ključne važnosti za naredni period.

Tekst Deklaracije afirmira kulturu kao “globalno javno dobro”, i odražava dogovor zemalja o zajedničkom planu za jačanje javnih politika u ovom području. U Deklaraciji se takođe poziva da kultura bude zasebno uključena u sljedeće ciljeve održivog razvoja Ujedinjenih nacija.

Kao jedan od rezultata MONDIACULT 2022 konferencije je i uspostavljanje Foruma o kulturnim politikama koji će se od 2025. godine održavati svake 4 godine u organizaciji UNESCO-a.