UNESCO - Ekvatorijalna Gvineja nagrada ima za cilj da nagradi naučno istraživačke projekte i aktivnosti pojedinaca, institucija, nevladinih organizacija i drugih tijela koji rade u polju nauka o životu koje imaju za cilj da poboljšaju kvalitet ljudskog života.

Detaljne informacije o nagradi, kriterijima i načinu apliciranja se mogu preuzeti na linku: https://en.unesco.org/stem/lifesciences-prize.

Nominacije se dostavljaju isključivo uz podršku Državne komisije BiH za UNESCO.

Rok za dostavu nominacija putem online platforme je 20.12.2020. godine.