Dana 29.4.2020. godine održan je prvi online sastanak državnih komisija za UNESCO-a kao odgovor na krizu izazvanu pandemijom virusa Covid-19. Sastanku je prisustvovalo više od stotinu predstavnika državnih komisija za UNESCO, uz predstavnike stalnih delegacija pri UNESCO-u i direktori područnih kancelarija UNESCO-a. Cilj ovog sastanka je bio da se predstave inicijative koje je UNESCO pokrenuo kao odgovor na krizu izazvanu pandemijom virusa Covid-19, kao i da se državnim komisija da platforma da podijele informacije o odgovoru njihovih država i da iznesu relevantna pitanja i izazove sa kojima se suočavaju.

Izvještaj sa ovog sastanka se može preuzeti ovdje.