U cilju unapređenja razvoja ljudskih resursa i izgradnje kapaciteta zemalja u razvoju, te poboljšanja međunarodne razmjene u polju obrazovanja, kulture, komunikacija, nauke i tehnologije, kao i prijateljstva među narodima, u saradnji UNESCO-a i Vlade Narodne Republike Kine je otvoren poziv za program stipendiranja za napredne studije u akademskoj 2020-2021. godini.

Stipendije u trajanju od jedne godine se nude na određenom broju kineskih univerziteta. Informacije o ponuđenim oblastima studiranja se mogu naći na web stranici China Scholarship Council (CSC): http://www.campuschina.org/universities/index.html.

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće kriterije:

            a) Da su državljani Bosne i Hercegovine;

b-1) za General Scholar Programme - Da su mlađi od 45 godina i da imaju završene najmanje 2 godine bachelor studija ;

b-2) za Senior Scholar Programme – Da su mlađi od 50 godina i da imaju zvanje mastera ili vanrednog profesora;

c) Odlično poznavanje engleskog jezika;

d) Dobrog fizičkog i mentalnog zdravlja.

Aplikacije se dostavljaju isključivo putem Državne komisije BiH za UNESCO.

Aplikacioni obrazac je potrebno popuniti putem online aplikacije na web stranici: http://www.csc.edu.cn//studychina (pri registraciji koristiti Agency number 00001).

Detaljne informacije o pozivu, uslovima i načinu apliciranja se mogu naći na sljedećim linkovima:

-          Announcement Letter 2020-2021  

-          Foreigner Physical Examination Form http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ERI/PP/pdf/FOREIGNER_PHYSICAL_EXAMINATION_FORM_01.pdf

-          Form of Certificate of Language Knowledge

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ERI/PP/pdf/Certificate_of_Language_Knowledge_02.pdf

-          Instructions for Online Application for UNESCO/China Co-sponsored Fellowships Programme

 

Nakon popunjavanja online aplikacije, aplikacioni obrazac i definisane prateće dokumente je potrebno dostaviti u štampanoj i elektronskoj formi (na CD-u) Državnoj komisiji BiH za UNESCO najkasnije do 5. marta 2020. godine na adresu:

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Državna komisija BiH za UNESCO

Trg BiH 1

71 000 Sarajevo

sa naznakom: Prijava za UNESCO – Great Wall of China stipendije za 2020-2021. godinu

 

*Nepotpune i neuredne prijave koje nisu u skladu sa kriterijima postavljenim u smjernicama, kao i prijave koje pristignu nakon naznačenog roka, neće biti uzete u razmatranje.