UNESCO/Madanjeet Singh nagrada je uspostavljena kako bi se nagradile značajne aktivnosti u poljima kulture, nauke, umjetnosti ili komunikacija koje imaju za cilj promociju duha tolerancije ili nenasilja. Ovom nagradom se odaje priznanje pojedincima, institucijama ili nevladinim organizacijama koji su se istakli kroz značajne višegodišnje inicijative za promociju razumijevanja i rješavanja međunarodnih ili državnih problema u duhu tolerancije i nenasilja.

Nominacije za nagradu se podnose na nominacionom obrascu koji se može preuzeti ovdje.

Uz popunjen nominacioni obrazac potrebno je dostaviti:

- najmanje dva pisma podrške u kojima je naglašena relevantnost nominacije spram uslova i zahtjeva nagrade i

- relevantne prateće materijale (publikacije, video, audio ili drugi nastavni materijal, itd.)

Nominacioni obrazac i prateće dokumente je potrebno dostaviti na engleskom jeziku uz prevod na jedan od službenih bh jezika, u štampanoj i elektronskoj formi (na CD-u).

Više informacija o nagradi se može naći na web stranici https://en.unesco.org/prizes/madanjeet_singh.

Rok za dostavu nominacija je 2.4.2020. godine.

Nominacije se dostavljaju isključivo poštom Državnoj komisiji BiH za UNESCO na adresu:

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Državna komisija BiH za UNESCO

Trg BiH br. 1, 71000 Sarajevo

Sa naznakom: „Nominacija za UNESCO/ Madanjeet Singh nagradu“

 

Nepotpune i neuredne prijave koje nisu u skladu sa kriterijima nagrade, kao i prijave koje pristignu nakon naznačenog roka, neće biti uzete u razmatranje.