U periodu od 20 do 25. oktobra 2019. godine u Međunarodnoj akademiji o održivom razvoju u Torinu, Italija, će biti organizovana radionica o održivom razvoju  i UNESCO –vim dobrima.

Radionica je primarno namjenjena agencijama lokalne uprave i drugim relevantnim institucijama koje su nadležne za UNESCO-va dobra, uključujući dobra upisana na Listu svjetske baštine, Reprezentativnu listu svjetske nematerijalne kulturne baštine, Rezervate biosfere koji su uključeni u program Čovjek i biosfera, UNESCO Mrežu kreativnih gradova, Globalnu mrežu geoparkova.

Detaljne informacije o radionici, načinu apliciranja i mogućnosti za pokrivanje troškova učešća se mogu naći na web stranici:

https://www.academysd.net/about.

Rok za prijavu je 24. maj 2019. godine.