UNESCO-Hamdan bin Rashid Al-Maktoum nagrada za izuzetnu praksu i učinak u poboljšanju efikasnosti nastavnika je ustanovljena s ciljem unapređenja obrazovnih praksi širom svijeta, sa prioritetom datim zemljama u razvoju i marginalizovanim i zajednicama u nepovoljnom položaju.

Nagrada se biti dodijeljena po šesti put na ceremoniji koja će se održati u oktobru 2020. godine u Parizu povodom Svjetskog dana učitelja.

Nagrada odaje priznanje edukatorima koji su napravili izuzetan doprinos u poboljšanju kvaliteta nastave i učenja. 

Kao kandidati za nagradu mogu biti nominovani predstavnici institucija ili organizacija, međunarodne i nacionalne državne ili nevladine organizacije, obrazovne ili istraživačke ustanove i lokalne, državne ili regionalne zajednice.

Više informacija o nagradi se može naći na: http://en.unesco.org/teachers/Hamdan-prize, a aplikacioni obrazac se može preuzeti ovdje.

Nominacije se dostavljaju isključivo putem Državne komisije BiH za UNESCO.

Aplikacioni obrazac, popunjen na engleskom jeziku i uz prevod na jedan od službenih jezika u upotrebi u BiH, i prateću dokumentaciju je potrebno dostaviti Državnoj komisiji BiH za UNESCO najkasnije do 1. jula 2019.godine na adresu:

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Državna komisija BiH za UNESCO

Trg BiH 1

71000 Sarajevo

Sa naznakom: “Nominacija za UNESCO/Hamdan nagradu 2019”

 

*Nepotpune prijave, prijave koje nisu u skladu sa uslovima konkursa, kao i prijave koje pristignu nakon naznačenog roka, neće biti uzete u razmatranje.