U ko-organizaciji UNESCO Sektora za prirodne nauke i Globalne mreže geoparkova, u periodu od 30. maja -10. juna 2019. godine, na ostrvu Lesbos u Grčkoj će se održati Međunardni intenzivni kurs o Globalnim geoparkovima UNESCO-a.

Fokus ovog kursa je izgradnja i upravljanje UNESCO Globalnih geoparkova kao i njihov doprinos održivoj prilagodbi klimatskim promjenama i ublažavanju prirodnih katastrofa. ​

Detaljne informacije o programu kursa, predavačima i načinu apliciranja se mogu naći ovdje.

Rok za prijavu učešća je 30.4.2019. godine.