UNESCO Kalinga nagrada za popularizaciju nauke je zajednički ustanovljena od strane Kalinga fondacije, Vlade indijske države Orisa i Vlade Indije i dodjeljuje se svake dvije godine osobi koja je napravila značajan doprinos popularizaciji nauke. Nominirana osoba treba da je posvetila karijeru tumačenju nauke, istraživanja i tehnologije širokoj javnosti s ciljem poboljšanja razumijevanja i traženja rješenja za lokalne, regionalne i globalne izazove. Nominirana osoba može biti pisac, redaktor, predavač, urednik ili producent radio/televizijskog ili filmskog programa i očekuje se da poznaje ulogu koju nauka, tehnologija i, uopšteno, istraživanje imaju na poboljšanje dobrobiti društva, obogaćenje kulturnog nasljeđa i rješavanje problema čovječanstva. Mnogi od dosadašnjih dobitnika su i sami bili naučnici, dok su drugi bili novinari, prosvjetitelji ili pisci. Nagrada se dodjeljuje samo pojedincu i rad u kome su učestvovale dvije ili više osoba neće biti uzet u razmatranje.

Državna komisija za UNESCO može da nominuje jednog kandidata na osnovu preporuke: nacionalnih udruženja za unapređenje nauke, akademije nauke ili drugih naučnih udruženja, i/ili nacionalnih udruženja naučnih pisaca ili novinara. 

Više informacija o nagradi i pravilima se može naći na linku: http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/science-technology/sti-policy/global-focus/science-popularization/prizes/kalinga-prize/.

Svaki prijedlog nominacije treba da sadrži:

-           Pismo preporuke (kao što je gore navedeno),

-           Osnovne informacije o kandidatu i opis njegovih dostignuća,

-           Kratak pregled rada ili rezultata rada na popularizaciji nauke,

-           Opis na koji je način rad kandidata doprinjeo popularizaciji nauke,

-           Relevantnu prateću dokumentaciju (publikacije, knjige, članke, digitalne fajlove, itd)

-           Listu priložene prateće dokumentacije,

-           Listu prijevoda.

Prijedloge za nominaciju je potrebno dostaviti, na engleskom jeziku i prevodom na jedan od službenih bh jezika, u štampanoj i elektronskoj formi (na CD-u), na adresu:

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Državna komisija BiH za UNESCO

Trg BiH 1

71 000 Sarajevo

 

Rok za dostavu nominacija je 6.5.2019. godine.

*Nepotpune prijave, prijave koje nisu u skladu sa uvjetima konkursa, kao i prijave koje pristignu nakon naznačenog roka, neće biti uzete u razmatranje.