UNESCO je otvorio poziv za dostavljanje nominacija nagradu za doprinos u oblasti obrazovanja djevojčica i žena, a koju finansira Vlada Narodne Republike Kine. Cilj ovog poziva je nagraditi aktivnosti pojedinaca, grupa, organizacija i centara koji promovišu obrazovanje djevojčica i žena, u skladu sa UNESCO politikama i ciljevima u ovoj oblasti. Nagrada se sastoji od diplome i iznosa od 50.000 $ za dva dobitnika. 

Više informacija o ovom pozivu se može naći na sljedećem linku:  https://en.unesco.org/themes/women-s-and-girls-education/prize.

Nominacije za nagradu se podnose na nominacionom obrascu koji se može preuzeti ovdje: https://en.unesco.org/sites/default/files/gwe_prize_explanatory_note.pdf#page=2.

Nominacioni obrazac i prateće dokumente je potrebno dostaviti na engleskom jeziku uz prijevod na jedan od službenih jezika u upotrebi u BiH, štampano i u elektronskoj formi (na CD-u). Obrazac je potrebno dostaviti poštom  najkasnije do 26. aprila 2019. godine Državnoj komisiji za saradnju BiH sa UNESCO-m na sljedeću adresu:

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Državna komisija BiH za UNESCO

Trg BiH br. 1, 71000 Sarajevo

Sa naznakom: „Nominacija za UNESCO nagradu za obrazovanje djevojčica i žena 2019“

 

Nepotpune i neuredne prijave koje nisu u skladu sa kriterijima nagrade, kao i prijave koje pristignu nakon naznačenog roka, neće biti uzete u razmatranje.