UNESCO je otvorio poziv za dostavu nominacija za UNESCO/Japan nagradu za Obrazovanje za održivi razvoj za 2019. godinu, a koja je ustanovljena na 195. zasjedanju Izvršnog odbora UNESCO-a. 

Ovom nagradom, koja je ustanovljena u okviru Globalnog akcionog programa za Obrazovanje za održivi razvoj, se odaje priznanje pojedincima, institucijama, organizacijama i drugim subjektima za izuzetne projekte u polju Obrazovanja za održivi razvoj.

 

Obrazovanje za održivi razvoj osposobljava učenike za donošenje informisanih odluka i odgovornih akcija za integritet okoliša, ekonomsku održivost i pravedno društvo, za sadašnje i buduće generacije, uz poštivanje kulturne raznolikosti. Ovo je cjeloživotno učenje i sastavni je dio kvalitetnog obrazovanja. Obrazovanje za održivi razvoj je holističko i transformativno obrazovanje koje se bavi sadržajem i rezultatima učenja, pedagogijom i okruženjem za učenje. Obrazovanje za održivi razvoj ostvaruje svoju svrhu transformacijom društva.

 

Detaljne informacije o kriterijima za nagradu se mogu naći na sljedećem linku: https://en.unesco.org/prize-esd/selection-criteria, dok se obrazac za nominaciju u elektronskoj formi može preuzeti na linku: https://en.unesco.org/system/files/en_02_annex_1_-_explanatory_note.pdf.

 

Nominacioni obrazac, popunjen na engleskom jeziku i uz prevod na jedan od službenih jezika u upotrebi u BiH, i prateću dokumentacija je potrebno dostaviti, u štampanoj i elektronskoj formi (na CD-u),  najkasnije do 29.3.2019. godine.

 

Nominacije se dostavljaju poštom Državnoj komisiji BiH za UNESCO na adresu:

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Državna komisija BiH za UNESCO

Trg BiH br. 1, 71000 Sarajevo

Sa naznakom: „Nominacija za UNESCO-Japan nagradu za Obrazovanje za održivi razvoj 2019“

 

 

* Nepotpune i neuredne prijave koje nisu u skladu sa kriterijima nagrade, kao i prijave koje pristignu nakon naznačenog roka, neće biti uzete u razmatranje.