Međunarodni centar za razvoj održive energije (ISEDC) u Moskvi u saradnji sa UNESCO-m nudi 20 stipendija u trajanju od četiri nedjelje tokom 2019. godine. Cilj ovog programa stipendiranja je izgradnja kapaciteta i razvoj ljudskih resursa u oblasti održivih i obnovljivih izvora energije u zemljama u razvoju i zemljama u tranziciji.

Stipendije se nude za sljedeće studijske oblasti:

a)      Energija i održivi razvoj;

b)      Ekološko upravljanje energetskim resursima;

c)      Obnovljiva energija;

d)     Održiva i obnovljiva proizvodnja struje.

Obuka će biti održana na engleskom jeziku u specijalizovanim ustanovama u Ruskoj federaciji u periodu od 30. septembra - 25. oktobra 2019. godine.

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće kriterije:

a)      Da imaju univerzitetsku diplomu (najmanje nivo BSc, odnosno BA iz ekonomije)

b)      Tečno znanje engleskog jezika;

c)      Starosna dob kandidata ne smije prelaziti 35 godina;

Aplikacije se dostavljaju isključivo putem Državne komisije BiH za UNESCO.

Za prijavu je potrebno dostaviti dvije kopije sljedećih dokumenata:

-          Popunjen UNESCO Fellowships Application Form

-          Šest fotografija,

-          Ovjerenu fotokopiju diplome,

-          Dokaz o poznavanju engleskog jezika

-          Kandidati koji budu izabrani će morati dostaviti UNESCO-u zdravstveni formular popunjen od strane ljekara, ne stariji od četiri mjeseca prije datuma početka studijskog programa. Zdravstveni formular će odabranim kandidatima biti dostavljen putem pošte. Troškovi vezani za izradu zdravstvenog kartona neće biti refundirani.

Kandidati koji do 1. septembra 2019. godine ne dobiju nikakvu obavijest, mogu smatrati da njihova prijava nije prihvaćena.

ISEDC program stipendije podrazumijeva:

-          Dobitnici stipendije su oslobođeni plaćanja školarine tokom trajanja obuke,

-          Obuka će se provoditi pod nadzorom savjetnika kojeg obezbijeđuje institucija domaćin,

-          Vlada donator će na mjesečnom nivou isplaćivati stipendiju u domaćoj valuti u iznosu od 475 US dolara, namjenjenih za pokrivanje životnih troškova kao što je smještaj, hrana i sitniji troškovi.

-          ISEDC će asistirati kandidatima u pronalaženju smještaja.

UNESCO pruža sljedeću podršku:

-          UNESCO pokriva trošak međunarodne povratne karte na najekonomičnijoj ruti

-          UNESCO isplaćuje jednokratnu putnu naknadu u iznosu od 100 US dolara prije polaska kandidata u Rusku Federaciju

-          Zdravstveno osiguranje: korištenje je moguće ukoliko UNESCO zdravstvena služba, nakon pregleda dostavljene zdravstvene dokumentacije, zaključi da je korisnik stipendije zdrav.

Nakon isteka programa studija, stipendisti su dužni da dostave UNESCO-u izvještaj na engleskom ili francuskom jeziku.

Detaljne informacije o programu možete preuzeti ovdje, dok se aplikacioni obrazac i obrazac o poznavanju jezika u elektronskom formatu mogu preuzeti na linku http://portal.unesco.org/en/files/14711/10721985741Application_form_for_Fellowship.pdf/Application%2Bform%2Bfor%2BFellowship.pdf.

Aplikacioni obrazac popunjen na engleskom jeziku uz prevod na jedan od zvaničnih bh jezika i svu gore navedenu potrebnu prateću dokumentaciju je potrebno dostaviti u elektronskoj i štampanoj formi Državnoj komisiji BiH za saradnju sa UNESCO-m.

Rok za dostavu aplikacija je 8. mart 2019. godine na adresu:

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Državna komisija BiH za UNESCO

Trg BiH 1

71 000 Sarajevo

sa naznakom: Prijava za UNESCO - ISEDC međunarodnu stipendiju za 2019. godinu

 

*Nepotpune i neuredne prijave koje nisu u skladu sa kriterijima postavljenim u smjernicama, kao i prijave koje pristignu nakon naznačenog roka, neće biti uzete u razmatranje.