Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO) je otvorila poziv za podnošenje nominacija za „Félix Houphouët-Boigny“ nagradu za mir za 2019. godinu.

 

Ovom nagradom odaje se priznanje pojedincima, organizacijama ili institucijama koji su stekli međunarodno priznanje za višegodišnje aktivnosti kojima su dali značajan doprinos promociji, očuvanju i održanju mira, u skladu sa Poveljom Ujedinjenih nacija i Statutom UNESCO-a.

 

Više informacija o nagradi, i kriterijima se može preuzeti ovdje.

 

Prijedlog za nominaciju treba da sadrži:

(a) osnovne informacije o kandidatu i opis njegovih dostignuća,

(b) kratak pregled rezultata rada kandidata, publikacije i druge prateće relevantne dokumente, a na osnovu kojih će žiri razmatrati nominaciju,

(c) opis kandidatovog doprinosa ciljevima nagrade.

 

Prijedlog za nominaciju je potrebno dostaviti na engleskom jeziku uz prevod na jedan od službenih jezika u upotrebi u Bosni i Hercegovini, u štampanoj i elektronskoj (na CD-u) formi, na adresu:

 

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Državna komisija BiH za UNESCO

Trg BiH 1

71000 Sarajevo

Sa naznakom: „Nominacija za UNESCO – Félix Houphouët-Boigny nagradu“

 

 

 Rok za dostavu prijedloga nominacija je 25.1.2019. godine.*

 

 

 

*Nominacije koje nisu dostavljene u skladu sa definiranim uvjetima, kao i one koje stignu nakon naznačenog roka, neće se razmatrati.