Rok za izražavanje interesa za uključenje u UNESCO ASPnet mrežu udruženih škola je produžen do 31.12.2018. godine.

Detaljne informacije o programu i javnom pozivu se mogu naći na linku:

http://www.unescobih.mcp.gov.ba/konkursi/?id=15017