UNESCO je otvorio poziv za izražavanje interesa za uključenje u bazu eksperata, koja ima za cilj podršku inicijativama za razvoj kapaciteta za implementaciju i promociju Konvencije iz 2005. godine o očuvanju i promociji raznolikosti kulturnih izraza.

Cilj ovog poziva je da se obnovi baza eksperata koji će, u periodu od naredne četiri godine, pružati podršku misijama za tehničku pomoć i inicijativama za izgradnju kapaciteta.

Više informacija o pozivu, načinu i uslovima apliciranja, kao i aplikacioni obrazac se mogu preuzeti na linku:

https://en.unesco.org/creativity/news/international-call-candidatures-deadline-27-november