UNESCO je otvorio poziv za dostavu nominacija za 16. ciklus UNESCO/ Sharjah nagradu za arapsku kulturu za 2018. godinu.

 

UNESCO/Sharjah nagrada je namijenjena pojedincima, grupama ili institucijama koji su načinili značajan doprinos razvoju, poznavanju i širenju arapske kulture putem umjetničkog, intelektualnog ili promotivnog rada, a u cilju poboljšanja interkulturnog dijaloga i uzajamnog razumijevanja.

Kandidati za ovu nagradu treba da su u periodu od nekoliko godina stekli međunarodno priznanje za zaslužan rad na promociji arapske kulture, sa naglaskom na unapređenju kulturnog dijaloga i revitalizaciji arapske kulture.

 

Dodatne informacije o UNESCO/Sharjah nagradi kao i prethodnim dobitnicima ove nagrade se mogu naći na web stranici: http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/events/prizes-and-celebrations/unesco-prizes/sharjah-prize/.

 

Prijedlog kandidature treba da sadrži biografiju kandidata, sažetak o dosadašnjem radu i dostignućima u skladu sa uslovima i kriterijima nagrade, kao i relevantne prateće materijale.

Prijedlog kandidature je potrebno dostaviti Državnoj komisiji BiH za UNESCO, najkasnije do 1.11.2018. godine, na adresu:

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Državna komisija BiH za UNESCO

Trg BiH 1

71 000 Sarajevo

Sa naznakom: „Kandidatura za UNESCO/Sharjah nagradu“

 

*Prijave koje stignu nakon naznačenog roka neće biti uzete u razmatranje.