Otvoren je poziv za dostavu prijava za sredstva za Međunarodnu pomoć (International Assistance) iz Fonda za svjetsku baštinu (World Heritage Fund) za 2019. godinu.

Sredstva iz Fonda za svjetsku baštinu su namijenjena projektima koji se odnose na dobra svjetske baštine locirana na teritoriji zemlje koja aplicira ili dobrima koja se nalaze na Tentativnoj listi te zemlje.

Dodatne informacije o procesu apliciranja, o tome ko može da aplicira za sredstva iz ovog Fonda kao i vrsti aktivnosti sa kojima se može aplicirati možete naći ovdje.

Aplikacioni obrazac možete preuzeti ovdje, a uputstvo za pripremu aplikacije ovdje.

Aplikacioni obrazac popunjen na engleskom, uz prevod na jedan od službenih bh jezika je potrebno dostaviti najkasnije do 15.9.2018. godine, u štampanoj formi i u elektronskoj formi (na CD-u) na adresu:

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Državna komisija BiH za UNESCO

Trg BiH 1

71000 Sarajevo

sa naznakom “Prijava za UNESCO International Assistance 2019”

Nepotpune i neuredne prijave koje nisu u skladu sa kriterijima UNESCO-a, kao i prijave koje pristignu nakon naznačenog roka, neće biti uzete u razmatranje.