U periodu od 11-16. oktobra 2018. godine u Međunarodnoj akademiji o održivom razvoju u Torinu, Italija, će biti organizovana radionica o o održivom razvoju  i UNESCO –vim dobrima.

Radionica je primarno namjenjena agencijama lokalne uprave I drugim relevantnim institucijama koje su nadležne za UNESCO-va dobra, uključujući dobra upisana na Listu svjetske baštine, Reprezentativnu listu svjetske nematerijalne kulturne baštine, Rezervate biosfere koji su uključeni u program Čovjek i biosfera, UNESCO Mrežu kreativnih gradova, Globalnu mrežu geoparkova.

Specifične teme o kojima će se govoriti na ovogodišnjoj radionici su:

1.   Integrisani modeli upravljanja kulturnim i prirodnim resursima

2.   Uloga kreativnosti i inovacija u razvoju lokalne zajednice 

3.  Alati i prakse koje omogućavaju upravljanje i razvoj održivim turizmom. 

Posebna pažnja će biti posvećena područjima na kojima se nalazi više od jednog UNESCO-vog dobra, a u cilju analize potencijala, izazova i iskustava u vezi sa koordinacijom između različitih dobara.

Detaljne informacije o radionici, načinu apliciranja i mogućnostima za pokrivanje troškova učešća se mogu naći na web stranici:

https://www.academysd.net/application-other