Poziv za dostavu nominacija za UNESCO Kralj Hamad Bin Isa Al Khalifa nagradu za upotrebu informacionih tehnologija u obrazovanju za 2018. godinu

Rok za dostavljanje aplikacija 15.09.2018. godine

 

UNESCO Kralj Hamad Bin Isa Al Khalifa nagrada za korištenje informacionih tehnologija u obrazovnom procesu je namijenjena pojedincima, institucijama i nevladinim organizacijama koje provode projekte i aktivnosti kojima se demonstrira najbolja praksa i kreativna upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija (ICT) s ciljem poboljšanja učenja, predavanja i cjelokupnog obrazovnog učinka. Tema nagrade za 2018. godinu je  „Korištenje inovativnih informacionih i komunikacionih tehnologija kako bi se osiguralo obrazovanje za najugroženije grupe“.

 

Detaljne informacije o nagradi i načinu nominovanja kandidata, kao i nominacioni obrazac  možete preuzeti na linku:

https://en.unesco.org/themes/ict-education/ict-education-prize

Nominacione obrasce na engleskom jeziku uz definisanu prateću dokumentaciju je potrebno dostaviti najkasnije do 15.09.2018. godine na sljedeću adresu:

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Državna komisija za UNESCO

Trg BiH 1

71 000 Sarajevo

sa naznakom: Nominacija za UNESCO Kralj Hamad Bin Isa Al Khalifa nagradu za upotrebu informacionih tehnologija u obrazovanju.

 

Prijave koje stignu nakon roka ili sa nepotpunom dokumentacijom neće biti uzete u razmatranje.