Rok za prijavu projekata u okviru UNESCO Participacijskog programa 2018-2019 je produžen do 20.7.2018. godine.

Detaljne informacije o načinu apliciranja se mogu naći na linku:

http://www.unescobih.mcp.gov.ba/konkursi/?id=14914